Notat om specialpsykologers funktion fra Danske Regioner er udarbejdet d. 28 oktober 2015, og beskriver de opgaver som specialpsykologer qua deres særlige uddannelse kan varetage i psykiatrierne. Desuden skitseres nogle af de rammer som specialpsykologerne arbejder under.

Notat om specialpsykologers funktion.