Om målbeskrivelserne

Målbeskrivelserne for Specialpsykologuddannelsen er vedtaget af Sundhedsstyrelsen på baggrund af indstilling fra Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Målbeskrivelserne er specialespecifikke og angiver hvilke mål, der skal opnås og godkendes i løbet af uddannelsen med angivelse af de enkelte kompetencer, konkretisering af kompetencer, læringsmetode og vurderingsstrategier. Målbeskrivelserne indeholder også beskrivelse af de 7 psykologroller.

Til at lette arbejdet med godkendelse af kompencer kan benyttes de udarbejdede kompetencekort.