Indhold i dokumentationen

Den formelle dokumentation for gennemførelse af uddannelsen består af 3 elementer:

  1. Kopi af logbog for introduktions- og hoveduddannelsen med alle kompetencer underskrevet og datomærket.
  2. Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb. 
  3. Kopi af kursusbeviser for gennemførte kurser.
    (Lister over kursusrækken for hhv. introduktions- og hoveduddannelsesforløbet finder du på Plan2Learn, søg på Specialpsykologuddannelsen).

Indsendelse

Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for indsendelse af den formelle dokumentation, der skal forelægge ved afslutning af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen.

Dokumentationen skal sendes i kopi til:

Helle Petersen,
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen,
Mail: H.Petersen@stab.rm.dk

Med henblik på godkendelse af hhv. introduktions- og hoveduddannelsen.

Logbog og Attestation

Krav til udfyldelse fremgår af Sekretariatets vejledning om kompetencevurdering (pdf).

Kursusbeviser opnåes ved gennemført kursus.

Her kan du finde logbog og Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri:

Målbeskrivelse 2019 -Logbog

Målbeskrivelse 2012 - Logbog

Attestation for tidsmæssigt gennemført delforløb