Indhold i uddannelsesprogrammerne

Uddannelsesprogrammerne i Specialpsykologuddannelsen udarbejdes af de uddannelsesgivende afdelinger/funktioner i fællesskab, og godkendes af uddannelsesudvalget. 

Programmerne indeholder som minimum nedenstående elementer:

  • Præsentation af uddannelsesstedet.
  • Beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem den uddannelsesansvarlige specialpsykolog, hovedvejlederen og den uddannelsessøgende psykolog.
  • Beskrivelse af den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner.
  • Beskrivelse af uddannelsesforløbet.

Lokale variationer i de enkelte regioner

Da programmerne udarbejdes lokalt kan der findes regionale variationer - disse godkendes ikke af uddannelsesudvalget.

Region Nordjylland

Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Klinik Psykiatri Nord (2016)

Aalborg Universitetshospital, Klinik Syd (2015)

Region Midtjylland

AUH Psykiatrien (2019)

Regionspsykiatrien Horsens (2020)

Regionspsykiatrien Randers (2022)

Regionspsykiatrien Midt (2022)

Regionspsykiatrien Vest (2012)

Region Syddanmark


Fælles for alle afdelinger (2023)

Esbjerg (2023)

Middelfart (2023)

Odense (2023)

Svendborg (2023)

Vejle (2023)

Aabenraa (2023)

Region Sjælland

Fælles uddannelsesprogram Region Sjælland (2023)

Kompetencekort alle 3 stillinger

Region Hovedstaden

Fælles uddannelsesprogram Region Hovedstaden

Kompetenceskemaer og kursusoversigt

Bilag 1a Kompetenceskema introduktionsuddannelse

Bilag 1b Kompetenceskema hoveduddannelse

Bilag 2 Kursusoversigt