Indhold i uddannelsesprogrammerne

Uddannelsesprogrammerne i Specialpsykologuddannelsen udarbejdes af de uddannelsesgivende afdelinger/funktioner i fællesskab, og godkendes af uddannelsesudvalget. 

Programmerne indeholder som minimum nedenstående elementer:

  • Præsentation af uddannelsesstedet.
  • Beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem den uddannelsesansvarlige specialpsykolog, hovedvejlederen og den uddannelsessøgende psykolog.
  • Beskrivelse af den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner.
  • Beskrivelse af uddannelsesforløbet.